Logika II (PHK1201)

v LS 2013/2014


doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
raclavsky@phil.muni.cz
Konzultační hodiny: -

Přednáška: Pá 13:20-14:50, místnost: J22
1. přednáška-konzultace: Základní úvaha k predikátové logice
Termín konání: pátek 7. března 2014

2. přednáška: Jazyk predikátové logiky
Termín konání: pátek 7. března 2014

3. přednáška: Analýza vět přirozeného jazyka
Termín konání: pátek 7. března 2014

4. přednáška: 4.1 Logický čtverec 4.2 Logický čtverec - cvičení
Termín konání: pátek 7. března 2014

5. přednáška: 5.1 Analýza vět, které nespadají pod logický čtverec 5.2 Analýza vět, které nespadají pod logický čtverec - cvičení
Termín konání: pátek 7. března 2014

6. přednáška-konzultace: 6.1 Sémantika predikátové logiky prvního řádu 6.2 Tautologie
Termín konání: pátek 4. dubna 2014

7. přednáška: 7.1 Ekvivalence a negace výroků logického čtverce formálně 7.2 Ekvivalence a negace výroků logického čtverce formálně - cvičení 7.3 Negace a ekvivalence formulí, které nespadají pod logický čtverec - cvičení
Termín konání: pátek 4. dubna 2014

8. přednáška: Interpretace formulí
Termín konání: pátek 4. dubna 2014

9. přednáška-konzultace: 9.1 Sylogismy 9.2 Sylogismy - cvičení
Termín konání: pátek 2. května 2014

10. přednáška: Ověřování platnosti úsudků sémantickou metodou protipříkladu
Termín konání: pátek 2. května 2014

11. přednáška: 11.1 Rozšíření PL1 11.2 Predikátová logika 2. řádu
Termín konání: pátek 2. května 2014

12. přednáška: Axiomatizace PL1
Termín konání: pátek 2. května 2014
Projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216
"Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia"
je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.