POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je zkoordinovat pracoviště věnující se logice, aby mohla účinně spolupracovat jak v oblasti oborového studia, tak v souvislosti s úvodními kurzy logiky pro různé obory.

V oblasti oborových studií budou vytvořeny podmínky pro sdílení výuky mezi akreditovanými obory "logika" v rámci celé ČR, což prohloubí interakci mezi jednotlivými pracovišti a studentům zajistí odpovídající zázemí specializovaného byť spíše virtuálního pracoviště srovnatelného s pracovišti evropskými. Dalším krokem bude napojení takto sjednocených oborů na analogické obory v Evropě s cílem dosáhnout joint degrees.

V oblasti vzdělávacích propedeutik dojde ke sjednocení požadavků na úvodní kurzy logiky podle potřeb oborů, pro které jsou vyučovány. Vzniknou specializované oborové didaktiky i metodiky výuky logiky pro právníky, učitele, informatiky, lingvisty, studenty humanitních oborů atd.

Výstupem projektu bude:
          40 inovovaných produktů
          60 podpořených akad. pracovníků
          3.200 podpořených studentů


 

STUDIJNÍ OPORY

 

WORKSHOPY

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.