Úvod do teoretické informatiky (UTI)

v zimním semestru 2014/15

Přednášející
doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
Email
zdenek.sawa@vsb.cz
Přednášky (P/01)
každou středu od 12:30 do 14:00
Přednášky (P/02)
každou středu od 09:00 do 10:30

Přednášky

1. přednáška
ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA
Termín konání
2. přednáška
VÝROKOVÁ LOGIKA
Termín konání
3. přednáška
VÝROKOVÁ LOGIKA (pokračování)
Termín konání
4. přednáška
PREDIKÁTOVÁ LOGIKA 1. ŘÁDU
Termín konání
5. přednáška
RELACE, ZOBRAZENÍ, SPOČETNOST A NESPOČETNOST MNOŽIN, OPAKOVÁNÍ VÝROKOVÉ LOGIKY
Termín konání
6. přednáška
ARISTOTELOVA LOGIKA
Termín konání
8. přednáška
OBECNÁ REZOLUČNÍ METODA V PREDIKÁTOVÉ LOGICE
Termín konání
9. přednáška
REZOLUČNÍ METODA (pokračování)
Termín konání
10. přednáška
LOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ, PROLOG
Termín konání
11. přednáška
SOUHRN DŮKAZOVÝCH METOD PREDIKÁTOVÉ LOGIKY 1. ŘÁDU
Termín konání