Matematická logika (ML)

v zimním semestru 2014/15

Přednášející
Doc. RNDr. Marie Duží, CSc.
Email
marie.duzi@vsb.cz
Přednášející
Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Email
marek.mensik@vsb.cz
Přednášky (P/01)
každé úterý od 16:00 do 18:30

Přednášky

1. přednáška
MATEMATICKÉ ZÁKLADY INFORMATIKY (úvod)
Termín konání
2. přednáška
VÝROKOVÁ LOGIKA
Termín konání
3. přednáška
VÝROKOVÁ LOGIKA (pokračování)
Termín konání
4. přednáška
(NAIVNÍ) TEORIE MNOŽIN, RELACE, ZOBRAZENÍ, SPOČETNOST A NESPOČETNOST MNOŽIN
Termín konání
5. přednáška
PREDIKÁTOVÁ LOGIKA 1. ŘÁDU
Termín konání
6. a 7. přednáška
ARISTOTELOVA LOGIKA
Termín konání
8. a 9. přednáška
OBECNÁ REZOLOČNÍ METODA V PREDIKÁTOVÉ LOGICE
Termín konání
10. přednáška
LOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ, PROLOG
Termín konání
11. přednáška
PRINCIPY DŮKAZOVÝCH KALKULŮ, PŘIROZENÁ DEDUKCE
Termín konání
12. přednáška
DŮKAZOVÉ KALKULY, KALKUL HILBERTOVA TYPU
Termín konání
13. přednáška
RELACE A ALGEBRY
Termín konání