Speciální přednáška IV - Kapitoly ze současné logiky a jejích aplikací ve filozofii (TDVSP4)

v LS 2014/2015


Přednášející
doc. PhDr. Jiří Raclavský, Ph.D.
raclavsky@phil.muni.cz
Konzultační hodiny: dle dohody


Typ výuky: individuální konzultace, VP


1. přednáška: Logika a formální sémantika: 1. Základní pojmy obecné sémantiky
Termín konání: -

2. přednáška: Logika a formální sémantika: 2. Sémantické schéma
Termín konání: -

3. přednáška: Logika a formální sémantika: 3. Teorie modelů a sémantika
Termín konání: -

4. přednáška: Logika a formální sémantika: 4. Kategoriální gramatika a lambda kalkul
Termín konání: -

5. přednáška: Logika a formální sémantika: 5. Modální logika
Termín konání: -

6. přednáška: Logika a formální sémantika: 6. Intenzionální logika
Termín konání: -

7. přednáška: Logika a formální sémantika: 7. Hyperintenzionální logika
Termín konání: -

8. přednáška: Logika a formální sémantika: 8. Game-theoretical semantics
Termín konání: -

9. přednáška: Logika a formální sémantika:9. Teorie reprezentace diskurzu; dynamická logika
Termín konání: -

10. přednáška: „Kontextualismus a minimalismus a metodologické principy formální sémantiky“
Konflikt mezi sémantickým minimalismem a sémantickým kontextualismem, který nedávno vypukl ve filosofické sémantice, se zdá být neurovnatelný. V této prezentaci je navrženo, jak tuto kontroverzi chápat jako kontroverzi týkající se metodologických principů, jež mají směrovat maše zkoumání jazyka a významu. Může být například ukázáno, že klasické principy, jež byly v sémantice adoptovány, jsou neplauzibilní, ač je lze poměrně snadno upravit, aby plauzibilní byly. V důsledku by pak nebylo potřeba zastávat ani jednu z obou extrémních pozic, tj. kontextualismus nebo minimalismus.
Termín konání: -

11. přednáška: „Konstrukční vs. denotační princip aboutness“
První princip aboutness (o čem jsou výrazy, jazyka, co zastupují, o čem hovoří) formulovali již Frege a Carnap. Mínili jím metodologický princip směrující formulování správné sémantické teorie a taky dílčí sémantické analýzy. Zde si ukážeme, že je třeba opustit Denotační princip aboutness, který je založen na intenzionální logice, ve prospěch Konstrukčního principu aboutness, jenž zužitkovává logiku hyperintenzionální. Přitom si ukážeme, že tento princip má úzkou souvislost i s dalšími metodologickými principy, přičemž souvislosti Konstrukčního principu aboutness opět mluví v jeho prospěch.
Termín konání: -

12. přednáška: „Logicko-sémantická analýza přirozeného jazyka není překladem“
Někdy se tvrdí, že logicko-sémantická analýza přirozeného jazyka spočívá v překladu výrazů přirozeného jazyka do formálního jazyka logiky či lingvisty. Po hlubším zamyšlení zjistíme, že tato ‚translační teze‘ má nepřijatelné důsledky. Zejména, sémantika je chápána tak, že nevysvětluje význam, ale při překladu jej (neobjasněný) přepokládá. Hůře, při vysvětlování významu touto metodou vzniká nekonečný regres překladů. Po takto vedené kritice si ukážeme, že existuje takové vyložení (logická analýza) analytikovy věty „Významem ‚E‘ je entita M“, podle níže tato věta není větou o vzájemné přeložitelnosti výrazů ‚E‘ a ‚M‘.
Termín konání: -


Projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216
"Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia"
je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.