Formální sémantika I (OJ313)

v zimním semestru 2014/15

Přednášející
PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Email
docekal@phil.muni.cz
Přednášky
každý čtvrtek od 12:30 do 14:05
Místnost
U37

Přednášky

1. přednáška
ÚVOD: SÉMANTIKA, FORMÁLNÍ SÉMANTIKA, VÝZNAMOVÉ VZTAHY, KONVERZAČNÍ IMPLIKATURY, PRESUPOZICE
Termín konání
25.09.2014
2. přednáška
PRAVDIVOSTNÍ PODMÍNKY, REDUKCE VÝZNAMU NA PRAVDIVOSTNÍ PODMÍNKY
Termín konání
02.10.2014
3. přednáška
KOMPOZICIONALITA: JMÉNA A REFERENCE, LOGICKÉ TYPY, RULE-TO-RULE VS. INTERPRETATIVNÍ SÉMANTIKA
Termín konání
09.10.2014
4. přednáška
TYPY PREDIKÁTŮ: SLOVESA, PREDIKATIVNÍ JMÉNA, ADJEKTIVA, TRANZITIVNÍ SLOVESA, RELATIVNÍ VĚTY
Termín konání
16.10.2014
5. přednáška
SUBLEXIKÁLNÍ SÉMANTIKA: UDÁLOSTI, SÉMANTICKÉ ROLE; FORMALIZACE: MNOŽINY A FUNKCE, LAMBDA ABSTRAKCE
Termín konání
23.10.2014
6. přednáška
MODIFIKACE: ATRIBUTIVNÍ POUŽITÍ ADJEKTIV, DRUHY ADJEKTIV, ADVERBIA JAKO MODIFIKÁTORY UDÁLOSTÍ/PREDIKÁTY VYŠŠÍHO ŘÁDU
Termín konání
30.10.2014
7. přednáška
URČITÉ A NEURČITÉ NP: REFERENČNÍ TEORIE URČITÝCH NP, KVANTIFIKAČNÍ TEORIE NEURČITÝCH NP
Termín konání
06.11.2014
8. přednáška
ÚVOD DO TEORIÍ REFERENCE: JMÉNA JAKO RIGIDNÍ DESIGNÁTORY, REFERENČÍ A ATRIBUTIVNÍ UŽITÍ URČITÍCH NP, KRIPKE, EVANS, DONNELLAN, …
Termín konání
13.11.2014
9. přednáška
PLURÁLY, LÁTKOVÁ JMÉNA, REFERENCE K DRUHŮM, ZÁKLADY FORMALIZACE: POLOSVAZY, MNOŽINY
Termín konání
20.11.2014
10. přednáška
REFERENCE ZÁJMEN – VOLNÉ A VÁZANÉ PROMĚNNÉ, E-TYPOVÁ ANALÝZA ZÁJMEN, KVANTIFIKÁTORY A ZÁJMENA
Termín konání
27.11.2014
11. přednáška
ZOBECNĚNÉ KVANTIFIKÁTORY, EMPIRICKÉ ARGUMENTY PRO UNIFIKOVANOU SÉMANTIKU NP, NEGATIVNĚ POLARITNÍ VÝRAZY
Termín konání
11.12.2014