Logika (LOF)

v ZS 2013/2014


Ludmila Dostálová
l.dostal@kfi.zcu.cz
Konzultační hodiny: ČT: 10:00-12:00

Přednáška: ČT: 13:00-14:40, TY 110 / PÁ: 9:20-11:00, RJ 323
Semináře: ČT: 14:50-16:30, RJ 323 / PÁ 11:10-12:50, VC 3191. přednáška: ÚVOD
Co je logika a její základní principy. Vyplývání a odvozování. Logická analýza přirozeného jazyka. Syntax a sémantika.
Termín konání: čtvrtek 26. září 2013 / pátek 27. září 2013

2. přednáška: ARISTOTELSKÁ LOGIKA
Pojem, soud, úsudek. Logický čtverec. Sylogismy. Obraty.
Termín konání: čtvrtek 3. října 2013 / pátek 4. října 2013

3. přednáška: VÝROKOVÁ LOGIKA I.
Výrok a výroková forma. Logické spojky. Správně utvořené formule. Ohodnocování formulí. Pravdivostní podmínky. Splnitelné a vyvratitelné formule. Tautologie a kontradikce.
Termín konání: čtvrtek 10. října 2013 / pátek 11. října 2013

4. přednáška: VÝROKOVÁ LOGIKA II.
Výrok a výroková forma. Logické spojky. Správně utvořené formule. Ohodnocování formulí. Pravdivostní podmínky. Splnitelné a vyvratitelné formule. Tautologie a kontradikce.Tabulková metoda. Vzájemná definovatelnost spojek.
Termín konání: čtvrtek 17. října 2013 / pátek 18. října 2013

5. přednáška: TRANSFORMACE
Ekvivalence a transformace formulí. Vzájemná definovatelnost logických spojek. De Morganovy zákony. Konjunktivní a disjunktivní normální forma.
Termín konání: čtvrtek 24. října 2013 / pátek 25. října 2013

6. přednáška: FORMALIZACE A OVĚŘOVÁNÍ PLATNOSTI ÚSUDKŮ
Formalizace ve výrokové logice. Logická a gramatická forma věty. Vztah vyplývání. Platnost argumentů. Rozpoznání správnosti úsudku: Tabulková metoda.
Termín konání: čtvrtek 31. října 2013 / pátek 1. listopadu 2013

7. přednáška: ODVOZOVÁNÍ
Metody odvozování: kalkul přirozené dedukce pro výrokovou logiku. Vlastnosti implikace (konverze, inverze a kontrapozice). Modus ponens a modus tolens. Odvozená odvozovací pravidla (důkaz sporem, odvozování po případech).
Termín konání: čtvrtek 7. listopadu 2013 / pátek 8. listopadu 2013

8. přednáška: PREDIKÁTOVÁ LOGIKA I.
Logická individua, predikáty a kvantifikátory. Volné a vázané proměnné. Prenexní tvar formule. Volné a vázané přejmenování. Formule s více kvantifikátory.
Termín konání: čtvrtek 14. listopadu 2013 / pátek 15. listopadu 2013

9. přednáška: PREDIKÁTOVÁ LOGIKA II.
DeMorganovy zákony pro kvantifikátory. Logický čtverec v predikátové logice. Logika tříd. Vennovy a Eulerovy diagramy. Relace.
Termín konání: čtvrtek 21. listopadu 2013 / pátek 22. listopadu 2013

10. přednáška: FORMALIZACE A LOGICKÁ ANALÝZA PŘIROZENÉHO JAZYKA
Formalizace v predikátové logice. Logická a gramatická forma věty. Význam a pravdivostní podmínky. Ekvivalence tvrzení.
Termín konání: čtvrtek 28. listopadu 2013 / pátek 29. listopadu 2013

11. přednáška: OVĚŘOVÁNÍ PLATNOSTI A ODVOZOVÁNÍ V PREDIKÁTOVÉ LOGICE
Vyplývání a odvozování v predikátové logice. Pravidla pro kvantifikátory. Metody rozpoznání správnosti argumentu: Vennovy diagramy. Metody odvozování: Kalkul přirozené dedukce pro predikátovou logiku.
Termín konání: čtvrtek 5. prosince 2013 / pátek 6. prosince 2013

12. přednáška: DEFINICE A DEFINOVÁNÍ
Správnost definice. Druhy definic. Chyby v definování.Rozpoznání správnosti definice.
Termín konání: čtvrtek 12. prosince 2013 / pátek 13. prosince 2013

13. přednáška: SYNTAX A SÉMANTIKA MODERNÍ LOGIKY
Axiomatizace a dedukce. Formalizované teorie. Odvozování a dokazování ve formalizované teorii. (Množinová) teorie modelů. Vlastnosti axiomatizovaných teorií.
Termín konání: čtvrtek 19. prosince 2013 / pátek 20. prosince 2013


Projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216
"Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia"
je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.