Vybrané problémy teorie práva (MP903K)

v zimním semestru 2014/15

Přednášející
JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Email
Tomas.Sobek@law.muni.cz
Místnost
140

Přednášky

1. přednáška
PRÁVNÍ ARGUMENTACE
Termín konání
24.09.2014
2. přednáška
METAETICKÉ PŘEDPOKLADY PRÁVNÍ ARGUMENTACE
Termín konání
01.10.2014
3. přednáška
ANALOGIE V PRÁVNÍM MYŠLENÍ
Termín konání
15.10.2014
4. přednáška
PRÁVNÍ POJMY A JEJICH VÝKLAD
Termín konání
22.10.2014
5. přednáška
PRINCIP PROPORCIONALITY
Termín konání
29.10.2014
6. přednáška
NEURČITOST V PRÁVU A PRÁVNÍ POJMY
Termín konání
05.11.2014
7. přednáška
EFEKTIVNOST A PRÁVO
Termín konání
19.11.2014
8. přednáška
UTILITARISMUS V PRÁVNÍM MYŠLENÍ
Termín konání
10.12.2014
9. přednáška
OSPRAVEDLNĚNÍ TRESTÁNÍ
Termín konání
18.12.2014