Filozofická logika (PH0224)

v LS 2013/2014


doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
raclavsky@phil.muni.cz
Konzultační hodiny: -

Přednáška: Čt: 14:10-15:40, místnost: U36
1. přednáška: Filosofická logika vs. matematická logika – vývoj logiky – disciplíny moderní logiky – problémy moderní logiky
Termín konání: čtvrtek 27.února 2014

2. přednáška: Pojmy - pojmové systémy - explikace
Termín konání: čtvrtek 6. března 2014

3. přednáška: Vyplývání – logický důsledek – Tarski - teorie modelů
Termín konání: čtvrtek 13. března/20. března 2014

4. přednáška: Paradox analýzy – definice
Termín konání: čtvrtek 27.března 2014

5. přednáška: Pojem paradoxu - Quine - Russellův paradox - paradox holiče
Termín konání: čtvrtek 3. dubna 2014

6. přednáška: Teorie typů - jednoduchá vs. rozvětvená - funkce vs. procedury
Termín konání: čtvrtek 10. dubna 2014

7. přednáška: Analytické/syntetické - pojem jazyka – synchronní/diachronní
Termín konání: čtvrtek 17.dubna 2014

8. přednáška: Epistemická logika - problémy pojmu znalosti - epistemické paradoxy
Termín konání: čtvrtek 24. dubna 2014
Projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216
"Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia"
je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.