Metody právního usuzování (CMV002K)

v LS 2013/2014


JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.,
Lukas.Hlouch@law.muni.cz,
Konzultační hodiny: -

JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Tomas.Sobek@law.muni.cz
Konzultační hodiny: -


Přednáška: Pá 16:40-18:20 (lichý), místnost: 302
Seminář: Pá 16:40-18:20 (sudý), místnost: 302


1. přednáška: Právní interpretace (pojem, funkce, metody)
Termín konání: pátek 28. února 2014
1. seminář: Právní argumentace
Termín konání: pátek 7. března 2014

2. přednáška: Jazyková a logická východiska právního myšlení
Termín konání: pátek 14. března 2014
2. seminář: Právní pojmy a jejich výklad
Termín konání: pátek 21. března 2014

3. přednáška: Právní pojem a jeho struktura. Kvalifikace jako logický a hermeneutický problém
Termín konání: pátek 28. března 2014
3. seminář: Neurčitost v právu a právní pojmy
Termín konání: pátek 4. dubna 2014

4. přednáška: Eliminace a analogie jako základní juristické metody
Termín konání: pátek 11. dubna 2014
4. seminář: Právní hermeneutika a ratio legis
Termín konání: pátek 18. dubna 2014

5. přednáška: Skutkové myšlení právníka (kauzalita, pravděpodobnost, přesvědčivost)
Termín konání: pátek 25. dubna 2014
5. seminář: Právní principy, teleologie a teorie mezer
Termín konání: pátek 2. května 2014

6. přednáška: Právní principy a jejich poměřování
Termín konání: pátek 9. května 2014
6. seminář: Zadání příkladu
Termín konání: pátek 16. května 2014
Projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216
"Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia"
je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.