Logika (KFL/LGA)

v LS 2013/2014


Vyučující: RNDr. Ondřej Majer, CSc.
ondrej.majer@tul.cz
Konzultační hodiny: Pá: 9:40-10:40Přednáška: Pá: 12:30-14:05, místnost: H-H34 (výjimečně Čt: 18:00-19:35 - 24. 4. 2014, místnost: S-S3)

Cvičení: Pá: 14:20-15:55, místnost: sudý týden: S-S617 / lichý týden: H-H34Podklady k přednáškám1. přednáška: Argumentace
Termín konání: pátek 21. února 2014
1. cvičení:
Termín konání: pátek 21. února 2014

2. přednáška: Výroková logika; základní pojmy – výrokové spojky a jejich význam
Termín konání: pátek 28. února 2014
2. cvičení:
Termín konání: pátek 28. února 2014

3. přednáška: Výroková logika; základní vztahy ve výrokové logice – splnitelnost, ekvivalence, vyplývání – tabulková metoda, věta o dedukci
Termín konání: pátek 7. března 2014
3. cvičení:
Termín konání: pátek 7. března 2014

4. přednáška: Metoda sémantických stromů – splnitelnost, vyplývání
Termín konání: pátek 14. března 2014
4. cvičení:
Termín konání: pátek 14. března 2014

5. přednáška: Sylogismy
Termín konání: pátek 21. března 2014
5. cvičení:
Termín konání: pátek 21. března 2014

6. přednáška: Predikátová logika; jazyk predikátové logiky – predikáty, kvantifikátory
Termín konání: pátek 28. března 2014
6. cvičení:
Termín konání: pátek 28. března 2014

7. přednáška: Predikátová logika; vztahy mezi kvantifikátory, logický čtverec
Termín konání: pátek 4. dubna 2014
7. cvičení:
Termín konání: pátek 4. dubna 2014

8. přednáška: Neklasické logiky a teorie vyčíslitelnosti
Termín konání: pátek 11. dubna 2014
8. cvičení:
Termín konání: pátek 11. dubna 2014

9. přednáška: Základní principy klasické logiky – dvojhodnotovost, zákon vyloučeného třetího, princip kompozicionality (substituce), zákon sporu
Termín konání: pátek 18. dubna 2014
9. cvičení:
Termín konání: pátek 18. dubna 2014

10. přednáška: Trojhodnotové logiky – motivace, interpretace třetí hodnoty, rozšíření tabulek pro logické spojky o třetí hodnotu, vícehodnotové logiky
Termín konání: čtvrtek 24. dubna 2014
10. cvičení:
Termín konání: čtvrtek 24. dubna 2014

11. přednáška: Modální logiky (možnost a nutnost) – sémantika založená na pojmu možného světa, epistemické logiky (znalost)
Termín konání: pátek 2. května 2014
11. cvičení:
Termín konání: pátek 2. května 2014

12. přednáška: Deontické logiky (vztah mezi operátory je přikázáno, je zakázáno, je dovoleno)
Termín konání: pátek 9. května 2014
12. cvičení:
Termín konání: pátek 9. května 2014

13. přednáška: Turingův stroj jako abstraktní výpočetní model, pojem nerozhodnutelnosti
Termín konání: pátek 16. května 2014
13. cvičení:
Termín konání: pátek 16. května 2014

14. přednáška: Shrnutí probírané látky
Termín konání: pátek 23. května 2014
14. cvičení:
Termín konání: pátek 23. května 2014
Projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216
"Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia"
je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.