Filozofická logika (KFI/FLHK)

v LS 2013/2014


Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
ldostal@kfi.zcu.cz
Konzultační hodiny: Čt: 10:00-12:00, místnost: SD 203


Přednáška:
Út: 14:50-16:30, místnost: PD-304
Čt: 16:40-18:20, místnost: RJ-322

Seminář:
Út: 16:40-18:20, místnost: PD-304
Čt: 18:30-20:10, místnost: RJ-3221. přednáška: Předmět logiky, logický monismus a logický pluralismus
Termín konání: čtvrtek 20. února, úterý 25. února 2014
1. seminář: prezentace
Termín konání: čtvrtek 20. února 2014, úterý 25. února 2014

2. přednáška: Frege a základy logické sémantiky
Termín konání: čtvrtek 27. února 2014, úterý 4. března 2014
2. seminář: prezentace
Termín konání: čtvrtek 27. února 2014, úterý 4. března 2014

3. přednáška: Russellova teorie určitých popisů
Termín konání: čtvrtek 6. března 2014, úterý 11. března 2014
3. seminář: prezentace
Termín konání: čtvrtek 6. března 2014, úterý 11. března 2014

4. přednáška: Sémantika vlastních jmen, logické a sémantické paradoxy, definice
Termín konání: čtvrtek 13. března 2014, úterý 18. března 2014
4. seminář: prezentace
Termín konání: čtvrtek 13. března 2014, úterý 18. března 2014

5. přednáška: (Aletická) Modální logika, sémantika možných světů pro modální logiku
Termín konání: čtvrtek 20. března 2014, úterý 25. března 2014
5. seminář: prezentace
Termín konání: čtvrtek 20. března 2014, úterý 25. března 2014

6. přednáška: Deontická logika, epistemická logika
Termín konání: čtvrtek 27. března 2014, úterý 6. května 2014
6. seminář: prezentace
Termín konání:čtvrtek 27. března 2014, úterý 6. května 2014

7. přednáška: Vícehodnotová logika, intuicionistická logika
Termín konání:úterý 13. května 2014, čtvrtek 15. května 2014
7. seminář: prezentace
Termín konání:úterý 13. května 2014, čtvrtek 15. května 2014
Projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216
"Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia"
je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.