Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Katedra filozofie FF ZČU v Plzni

Logika - logo Systémový rámec oboru a propedeutik

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0216

Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Tisková zpráva Logika (04.04.2013)


Výzkumná síť TDV - logo Výzkumná síť teorie a dějin vědy

Projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0108

Výzkumná síť teorie a dějin vědy

Tisková zpráva Síť TDV (01.10.2012)


RCTHS - logo Výzkumné centrum teorie a dějin vědy

Projekt CZ.1.07/2.3.00/20.0138

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Tisková zpráva RCTHS (04.06.2012)
Tisková zpráva RCTHS (26.08.2013)
Tisková zpráva RCTHS (01.02.2014)
Tisková zpráva RCTHS (24.02.2014)
Tisková zpráva RCTHS (29.08.2014)
Poptávka pronájmu prostor pro konferenci (21.10.2014)
Vyhodnocení poptávky pronájmu prostor pro konferenci (04.11.2014)
Tisková zpráva RCTHS (19.02.2015)


EduMining - logo Elektronické opory

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0209

Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru

Tisková zpráva Edumining (31.05.2012)
Tisková zpráva Edumining (28.11.2012)
Tisková zpráva Edumining (14.11.2013)
Tisková zpráva Edumining (19.12.2014)


Kompendium - logo Knowledge and Skill Base

Projekt CZ.1.07/2.2.00/07.0184

Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU

Tisková zpráva Kompendium (19.04.2010)


Organon - logo Learning Management System

Projekt CZ.1.07/2.2.00/07.0217

Organon - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky

Tisková zpráva Organon (07.07.2010)
Výzva k podání nabídek: Dodávka Braillského řádku a navazujícího SW (17.05.2011)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo

Tyto projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Validní XHTML 1.1 Validní CSS 2.1