POPIS PROJEKTU

Projekt je zaměřen především na inovaci studijních programů. V jeho rámci bude vytvořena znalostní a dovednostní báze na FF ZČU. Hlavní součástí báze jsou multimediální učebnice vytvořené ke zvoleným vyučovaným předmětům a dostupné přes webové rozhraní, a současně záznamy přednášek umístěné v courseware pro každý ze zvolených předmětů. Fakulta tak s kvalitními učebními oporami a se znalostmi odborníků zkvalitní vzdělávání v kombinované a prezenční formě studia.

Projekt je určen pro studující obou forem studia a zároveň pro akademické pracovníky. Vytvořená báze umožní vyšší flexibilitu vzdělávání, které musí vyhovovat nárokům učící se společnosti a zvýší kompetence vyučujících.

Celkovým výstupem projektu bude znalostní a dovednostní váze dostupná studentům a akademickým pracovníkům ZČU. Mezi konkrétní výstupy patří: 43x multimediální učebnice, 43x courseware, 25 vyškolených akademických pracovníků a více jak 6 tisíc podpořených studenů ZČU.

KOMPENDIUM

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.