POPIS PROJEKTU

Výuka logiky vyžaduje vysoký podíl samostudia, protože spočívá v samostatném řešení úloh. Přitom stále roste počet studentů i podíl dálkově studujících či studentů se zvláštními potřebami.

Cílem projektu je zefektivnit výuku logiky, která je součástí studijních plánů řady oborů, aby dosahovala požadovaných výsledků i při omezeném rozsahu kontaktní výuky a nízkém personálním obsazení.

Nástrojem pro dosažení vytčeného cíle bude především vývoj LMS ORGANON, e-learningového systému obohaceného o prvky související čistě s výukou logiky, a na něm založené nové studijní materiály. Pro vyučující pak budou pořádána pravidelná setkání umožňující navzájem sdílet zkušenosti a seznamovat se s novými didaktickými metodami či studijními materiály a hodnotit je.

Bezprostředním výstupem projektu bude 11 kurzů logiky na FF ZČU a FEI VŠB-TU (800 stud./rok), 30 proškolených vyučujících a 3 nové učebnice. Výsledkem projektu bude LMS ORGANON připravený jako webová služba pro VŠ, popř. SŠ.

 

LMS ORGANON

 

TOOLS FOR TEACHING LOGIC

ARISTOTELSKÁ LOGIKA

VÝROKOVÁ LOGIKA

PREDIKÁTOVÁ LOGIKA

 

STUDIJNÍ OPORY

V DOBĚ REALIZACE PROJEKTU

V DOBĚ UDRŽITELNOSTI

 

WORKSHOPY ORGANON

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.