Logika a sémantika přirozeného jazyka (LOS)


Ludmila Dostálová
ldostal@kfi.zcu.cz
Konzultační hodiny: ST 10:00-12:00, SD 203
.

Samostatná práce v ZS 2010


Bodové hodnocení odevzdaných esejí a úkolů
Opravené úkoly si můžete vyzvednout v konzultačních hodinách.

Vzorový zápočtový test
Ve zkouškovém období je možné přijít na zápočtový test ve vypsaných termínech neo v době konzultačních hodin.


1.domácí úkol: Výroková logika - transformace
Termín odevzdání: 22. listopadu 2010

2.domácí úkol: Predikátová logika - logický čtverec
Termín odevzdání: 29. listopadu 2010

3.domácí úkol: Formalizace
Termín odevzdání: 6. prosince 2010

4.domácí úkol: Ekvivalence tvrzení
Termín odevzdání: 13. prosince 2010

5.domácí úkol: Víceznačnost
Termín odevzdání: 20. prosince 2010


Projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0217 "ORGANON: LMS pro výuku logiky"
je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.