Filosofická logika


Ludmila Dostálová
Katedra filosofie
Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzniasarykovy


Průběžné testy pro LS 20121.test: Formalizace
Zadání testu: Formalizace vět přirozeného jazyka do predikátové logiky prvního řádu

2.test: Ekvivalence
Zadání testu: Určování vztahů mezi větami řirozeného jazyka prostřednictvím zákonů výrokové a predikátové logiky

3.test: Negace
Zadání testu: Určování negací vět přirozeného jazyka na základě zákonů výrokové a predikátové logiky

4.test: Logická analýza přirozeného jazyka
Zadání testu: Analýza víceznačnosti a dalších jevů přirozeného jazyka za hranicemi predikátové logiky prvního řádu

Projekt ESF OPVK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/07.0217 "ORGANON: LMS pro výuku logiky"
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.