Projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0217 "ORGANON: LMS pro výuku logiky"
je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.
Matematická logika

Mathematical Logic English pages

Aktualizováno 1.12. 2010

Okruhy otázek ke zkoušce

Pomocné materiály k některým okruhům:
Okruh 1, Okruh 2, Okruh 3, Okruh 4, Okruh 5, Okruh 6, Okruh 9

Doplňkové texty:
Sémantická tabla ve výrokové logice
Sémantika predikátové logiky - shrnutí
Logika pro studenty středních škol: Prof. Antonín Sochor

Texts in English:

Proof calculi and formal theories (summary)
Gödel's results on completeness and incompleteness

Presentace přednášek

Základy výrokové logiky
1. přednáška: 14. 9. 2010
Presentace 1 Úvod: deduktivně platné usuzování
Presentace 2 Výroková logika: jazyk - syntaxe a sémantika, důkaz sporem.
2. přednáška: 21. 9. 2010
Presentace 3 Výroková logika: normální formy formulí
3. přednáška: 5. 10. 2010
Presentace 3 Výroková logika: sémantická tabla, rezoluční metoda ve VL

Základy predikátové logiky 1. řádu
4. přednáška: 12. 10. 2010
Presentace 4 Teorie množin; relace, funkce, (ne)spočetnost množin
5. přednáška: 19. 10. 2010
Presentace 5 Predikátová logika: jazyk - syntaxe a sémantika
6. přednáška: 26. 10. 2010
Presentace 6 Sémantika PL1: interpretace, modely, sémantická tabla
7. přednáška: 2. 11. 2010
Presentace 7 Aristotelova logika. Venovy diagramy
První zápočtová písemka
8. přednáška: 9. 11. 2010
Presentace 8 Obecná rezoluční metoda v PL1
9. přednáška: 16. 11. 2010
Presentace 9 Obecná rezoluční metoda - Příklady
Presentace 10 Logické programování: Základy (logika) Prologu
Příklady řešené v Prologu
10. přednáška: 23. 11. 2010
Presentace 11 Důkazové kalkuly; Přirozená dedukce.
11. přednáška: 30. 11. 2009
Presentace 11 Důkazové kalkuly; pokračování
12. přednáška: 7. 12. 2010
Presentace 14 Axiomatické teorie: teorie relací a funkcí
13. přednáška: 14.12. 2010
Druhá zápočtová písemka