Úvod do logiky


Lubomír Popelínský
Fakulta informatiky
Masarykova univerzita v Brně


Procvičování pro ZS 2016Procvičování 1: Výroková logika - tabulková metoda
Zadání procvičování: Určování pravdivostních podmínek formulí výrokové logiky na základě tabulkové metody

Procvičování 2: Výroková logika - transformace
Zadání procvičování: Transformace formulí výrokové logiky na konjunktivní, resp. disjunktivní normální formy

Procvičování 3: Predikátová logika - Ekvivalence formulí
Zadání procvičování: Transformace formulí predikátové logiky

Procvičování 4: Platnost úsudků
Zadání procvičování: Ověřování platnosti úsudků prostřednictvím tabulkové metody a Vennových diagramů

Projekt ESF OPVK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/07.0217 "ORGANON: LMS pro výuku logiky"
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.