POPIS PROJEKTU

Doba řešení projektu: 1. června 2012 - 31. května 2015

Příjemce projektu: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (FF ZČU)

 

CÍLE PROJEKTU

Jedná se o strategický projekt, jehož cílem je rozvoj současného výzkumného týmu katedry filozofie FF ZČU prostřednictvím ustavení Výzkumného centra pro teorii a dějiny vědy. Projekt je určen pro akademické pracovníky, studenty a Ph.D. absolventy. Podpořené osoby ze strany členů týmu budou především rozvíjet nové výzkumné aktivity, jejichž výsledky budou prezentovány na zahraničních konferencích a publikovány v prestižních časopisech. V rámci projektu dojde k posílení a stabilizaci týmu podpořením startovacích a inicializačních pracovních pozic. Dalším cílem projektu je prohloubení mezinárodní spolupráce členů týmu.

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy (Research Centre for Theory and History of Science, RCTHS) bylo založeno v roce 2011 jako mezinárodní výzkumné centrum se zaměřením na filosofii a dějiny vědy. Funguje jako součást katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Výzkumné centrum se soustředí na odhalování filosofických aspektů současného i minulého vědeckého výzkumu. Cílem je uchopit filosofické základy a důsledky vědeckých teorií, analyzovat vědecké metody, zkoumat kulturní dopady vědeckého výzkumu, zabývat se dějinami klíčových vědeckých termínů a metafor se záměrem odhalit proměny ve funkci vědy v průběhu dějin; ohodnotit postřehy tradiční filosofie vědy; rozvíjet filosofické analýzy vědy 20. století; ptát se po roli vědy v moderním světě a odhalovat očekávání, která jsou s vědeckým výzkumem spojována. Členové centra se snaží pokládat originální otázky v naději, že tak budou schopni odkrýt a analyzovat aspekty vědeckého výzkumu, které dosud nebyly dostatečně probádány. Výzkumné týmy sestávají z odborníků, kteří pocházejí z různých univerzit a mají odlišné profesionální zázemí. Díky této škále odbornosti se otevírá možnost dívat se na minulou a současnou vědu znovu z takových úhlů, které byly dosud přehlíženy.Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.