Transformace na konjunktivní a disjunktivní normální formy

Didaktický software na procvičování transformací formulí výrokové logiky na konjunktivní a disjunktivní normální formu

UTIL-VL-NF je didaktický software, který umožňuje studentům naučit se transformacím na konjunktivní a disjunktivní normální formu prostřednictvím předvedení vzorového řešení libovolně zadané formule. Software rovněž dovoluje kontrolovat výsledky vlastního řešení a to jak přímou kontrolou výsledku, tak i průběžnou kontrolou jednotlivých kroků řešení.

Úloha

Vložte formuli

BS DEL CLR
  p q r s ( )
0 1
Zadání
Postup řešení
Výsledek

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.