LMS ORGANON

e-learningový systém pro výuku úvodních kurzů logiky

LMS ORGANON je nově vyvinutý e-learningový systém obohacený o prvky související čistě s logikou, zejména strukturovanou databázi úloh, schopnost manipulovat s úlohami výpočtového a konstrukčního typu, a v neposlední řadě i o možnost zápisu logických symbolů a kreslení diagramů a schémat.

V aplikaci je zřízen účet hosta s přístupovými právy studenta.
     uživatelské jméno: organon
     heslo: host
Tento účet může využít kdokoliv a vstupovat tak do činností v něm rozpracovaných.

Pro zájemce je možné na požádání zřídit individuální účet, do kterého nebudou zasahovat svým vstupem žádné jiné osoby, takže rozpracované úlohy v něm zůstanou uloženy beze změny stejně jako jejich hodnocení.

Upozornění LMS ORGANON zatím bezchybně funguje pouze v prohlížeči Internet Explorer.
V prohlížeči Mozzilla Firefox je sice plně funkční, ale ne vždy zcela zobrazený.

Prosíme o vyplnění dotazníku, který by nám umožnil lépe vyhodnotit zkušební provoz a postupně vylepšovat celý systém.

 

Vstup do webové aplikace

 

© ZČU 2009
Ludmila Dostálová, Jaroslav Lang, Radmila Dobrá, Jiří Novotný