Data a informace
Workshop
V rámci projektu: Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru
CZ.1.07/2.2.00/28.0209

Datum konání: 23.2.2015
Místnost: EA 453
Budova: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Instituce: VŠB - TU Ostrava

Program

Zvané přednášky

10:00 - 10:30
Data mining v e-learningu (Jakub Gerlich)

Na mnohých školách se v současné době používají systémy pro elektronické testování studentů a podporu výuky. Tyto systémy evidují velké množství dat, která mohou být použita pro získání informací, použitelných pro zefektivnění a zlepšení výuky a studia. V tomto příspěvku popíšeme, jaká použitelná data evidují vybrané systémy používané na VŠB-TUO - eLogika a Barborka. Dále seznámíme posluchače s data miningovými metodami, které byly použity pro jejich analýzy a s výsledky těchto analýz.

---

10:30 - 11:00
Analýza logů v systému eLogika (Pavla Dráždilová)

Systém eLogika umožňuje získat z log souborů mnoho informací o chování studentů v tomto LMS. Toto jejich chování je zachyceno pomocí četností jimi vykonaných činností v eLogice (např. přihlášení na termín, hodnocení kurzu, rozvrh, návštěva konkrétní URL atd.). Pro každého studenta se z log souboru vytvoří vektor četností jeho aktivit. Dále probíhá redukce dimenze těchto dat pomocí PCA. Cílem je nalézt mnohem menší počet nezávislých proměnných, které mi chování studenta popisují (profil studenta) a také pomocí asociačních pravidel nalézt závislosti původně vybraných aktivit. Nad redukovanými daty se provádí shluková analýza s ohledem na dodatečné informace o úspěšnosti studentů. Cílem je vytvořit postup, který je možné použít pro analýzu dat z jiných log souborů (např. chování studentů v rámci on-line testů).

---

11:00 – 11:20
Data mining v Organonu (Jakub Gerlich)

Tento příspěvek navazuje na příspěvek "Data mining v e-learningu" a popíšeme v něm, jaký rozdíl je mezi daty evidovanými systémem eLogika a těmi, které eviduje systém Organon, který je používán na ZČU v Plzni. Ukážeme, jaké možnosti analýz nabízí data z Organonu.

---

11:20 – 12:00
Coffee Break

Studentské práce

12:00 – 12:20
Vypracování online/offline testů na mobilních platformách (Mário Čuboň)

Cieľom prezentácie je poukázať na výhody používania mobilných zariadení vo výuke. Konkrétne sa zameriame na vypracovanie online a offline testov. Aké výhody a nevýhody to prináša študentovi a vyučujúcemu.

---

12:20 – 12:40
Nástroj pro vytváření Webcastů (Vojtěch Garba)

Hlavním cílem této práce je implementace aplikace, která slouží pro vytváření a nahrávání webcastů. Budou popsány dvě varianty záznamu. Online záznam nahrávající právě probíhající webcasty a offline záznam sloužící pro předtočení výukového videa. Závěrem budou shrnuty výhody, nevýhody a možnosti vyplývající z tohoto řešení.

---

12:40 – 13:00
Windows Phone 8 aplikace pro přístup k systému ForceB – Webinar (Martin Prokeš)

Cílem práce je navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro platformu Windows Phone 8 poskytující přístup k webovým seminářům systému ForceB - Webinar. Aplikace si klade za cíl zprostředkovat kurzy v reálném čase na mobilním zařízení s možností jednoduché komunikace mezi tutorem a studentem. V prezentaci budou taky popsány výhody a nevýhody tohoto řešení pro studenty.

---

13:00 – 13:20
Implementace zásuvných modulů do systému ForceB Webinar (Petr Rojko)

Následující prezentace se zabývá implementací nových zásuvných modulů pro systém ForceB. Tutorovi umožňují v rámci webového semináře prezentovat obsah vytvořený pomocí aplikace Microsoft PowerPoint nebo PDF soubory spolu s tzv. whiteboard neboli interaktivní tabulí. Prezentace se zaměřuje na systém ForceB a jeho výhody, spolu s přínosem pro studenty. V závěru budou uvedeny cíle, kterých chceme dosáhnout spolu s již dosaženou funkcionalitou.

---